Социални Мрежи
Каталог
ЗА УЧИЛИЩЕ
ЗА СПОРТ ЗА ТРЕНЬОРИ И ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

План за възстановяване и устойчивост на МОН

7 юни 2023
План за възстановяване и устойчивост на МОН

Планът финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове и цели да повиши интереса на учениците към науките и технологиите, да насърчи дигитализацията в образованието, да изгради култура на иновации сред училищната общност и да даде възможност на младите хора за успешно бъдеще в България.

Направления:
1. Роботика и Кибер - физични системи;
2. Дизайн и 3D Прототипиране;
3. Природни науки;
4. Зелени технологии и устойчиво развитие;
5. Математика и Информатика.

Крайните срокове за подаване за съгласуване на Концепцията за изграждане на училищна STEM среда, подписани с КЕП през Информационната система за Механизма ИСУН 2020, са:
• 21 юни 2023 г. първи прием (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл.;
• 19 юли 2023 г. втори прием (втори краен срок) - всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.;
• 21 август 2023 г. трети прием (трети краен срок) - училища в категория от 401 и повече ученици.

Поканата за участие в процедура BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" - тук.

Насоките за разработване, подаване и съгласуване в процедура BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" - тук.

Сподели: