# Меню
ЗА УЧИЛИЩЕ
ЗА ОФИСА
СПОРТ

Aнатомия

Цена
Aнатомия

Анатомични модели и макети на органите на човешкото тяло, макет на сърце, макет на черен дроб, макет на око, макет на бъбрек, макет на ухо, обучителни модели на човешки скелети и системи, дентални и зъбни демонстрационни модели