Социални Мрежи
Каталог
ЗА УЧИЛИЩЕ
ЗА СПОРТ ЗА ТРЕНЬОРИ И ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
  • Начало /
  • Новини /
  • Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища

9 юни 2023
Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и чрез смесено обучение. Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да се насърчи интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на и лингвистични познания, изкуствата и др.

Въпроси относно попълването на документацията за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, включително относно подготовката и подаването на Концепциите за изграждане на училищна STEM среда, може да задавате единствено чрез Информационната система ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg, в рамките на процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, секция „Разяснения по процедурата“

източник: https://stem.mon.bg/ и МОН: BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Сподели: